NHO Reiseliv

Innhold

Lønnsomheten i reiselivet svekket etter momsøkning

Nyhet, Overnatting

Publisert

Maud Halvorsen fra Geiranger Hotell presenterte sine utfordringer som hotelleier for Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, medlem i næringskomiteen for AP Cecilie Myrseth og Geir Pollestad (Sp) under småbedriftsdagen under Arendalsuka 2019.

Maud Halvorsen fra Geiranger Hotell (ytterst til høyre) presenterte sine utfordringer som hotelleier for Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, medlem i næringskomiteen for AP Cecilie Myrseth og Geir Pollestad (Sp) under småbedriftsdagen under Arendalsuka 2019.

Ferske tall fra Menon Economics viser at lønnsomheten til norske overnattings- og serveringssteder stuper. Fra 2017 til 2018 ble driftsmarginen for overnattingsbedriftene mer enn halvert. Det er ingen tvil om at lønnsomheten er svekket på grunn av de siste momsøkningene, sier Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Ferske tall utarbeidet av Menon Economics, basert på regnskap innsendt til Brønnøysundregisteret så langt i år, viser at lønnsomheten til hoteller og andre overnattingsbedrifter, som campingplasser stuper. I 2017 var marginen på 1, 5 prosent. I fjor ble andelen mer enn halvert til kun 0,7 prosent. 

– Driftsmarginene for overnattingsbedrifter har gått betydelig ned. Nå er vi nesten nede på null. Det er ingen tvil om at de siste momsøkningene har påvirket lønnsomheten. Det er ikke slik at hotellene bare kan øke prisene for å hente inn det tapte. 1 av 3 hoteller går med underskudd i flere av årets måneder. Hadde hotellene hatt mulighet til å heve prisene, så hadde de gjort det for lenge siden, sier Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal.  

Politisk rådgiver, Ole Michael Bjørndal

Det er ingen tvil om at de siste momsøkningene har påvirket lønnsomheten, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.

Ekspertgruppe anbefaler økt reiselivsmoms  

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet har anbefalt å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år. Utvalgets oppdrag har vært å vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes «enklere og med færre satser enn i dag». Erna Solbergs regjering har allerede økt momsen to ganger, fra 8 til 12 prosent, de siste seks årene. En ny momsøkning kommer til å ramme norske hotell og overnattingssteder hardt, og bransjen frykter konkurser og tap av arbeidsplasser. 

Maud Haldorsen, hotelldirektør ved Geiranger Hotell frykter konsekvensene av en ytterligere momsøkning 

─Våre gjester har som oftest valget mellom å reise hit, eller til en destinasjon i utlandet. Mange av disse har valgt å komme hit til tross for høyt kostnadsnivå frem til nå, men det er ikke gitt at ikke andre reisemål vil vinne om kostnadene øker med 15-, 11-, eller for den saks skyld 3 prosent mer, sier Haldorsen. 

— Økt moms vil bety høyere rompriser som igjen vil føre til færre gjester. Norsk overnattingsmoms på 12 prosent ligger langt over det europeiske gjennomsnittet på 9 prosent. En ytterligere økning vil svekke Norge i den knallharde konkurransen om både norske og internasjonale reisende. Forslaget skaper en enorm usikkerhet i bransjen, fortsetter Haldorsen. 

Widerøe varsler mulig nedleggelse av et betydelig antall innenriksruter  

En ytterligere momsøkning vil også ramme fly, buss og togtransport. Dagens merverdiavgift for disse næringene er også på 12 prosent. Flyselskapet Widerøe har i sitt høringssvar varslet at en økning i moms vil gi enorme problemer for selskapet, som frykter at de må legge ned mange av sine innenlands flyruter.  

— Dette vil kunne gi dramatiske virkninger for flytransportstandarden, spesielt i distrikts-Norge, noe som bidrar til å forsterke de negative virkningene for reiselivet. Det er heller ikke positivt fra et miljøperspektiv. Små fly på korte distanser gir lite utslipp. Hvis disse flyrutene legges ned, må folk ty til bil eller ferge isteden, og det vil gi mer utslipp. Samlet sett gir momsforslaget et svært uheldig insentiv for nordmenn å legge ferien sin i utlandet. Dette kan virkelig ikke gjennomføres, sier Bjørndal.  

 

Les også: Dette mener NHO Reiseliv om merverdiavgift på reiselivstjenester

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: