NHO Reiseliv i møte med næringsdepartementet om OTA-saken

Publisert

Seks personer som står på rekke i et møtelokale i Næringsdepartementet.

Sammen med Tony Eide (f.v) fra Festningshotellene, direktør i Norsk Reiseliv Per-Arne Tuftin, Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet, og Bjørn Arild Wisth, direktør i Nordic Choice Hotels, møtte fagdirektør Ole Michael Bjørndal fra NHO Reiseliv statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (AP) i Næringsdepartementet for å diskutere OTAenes markedsmakt. Foto: NHO Reiseliv

Denne uken møtte NHO Reiseliv næringsdepartementet for å få fortgang i arbeidet med å få på plass et forbud mot såkalte prisparitetsklausuler i Norge.

NHO Reiseliv har lenge argumentert for et forbud mot prisparitetsklausuler som går ut på at OTA'er som Booking.com nekter hotellene å tilby en lavere pris direkte til kundene enn den prisen som er oppgitt på booking-plattformen. Det har vært en rekke rettsaker i flere europeiske land mot prisparitetsklausuler hvor hotellene har vunnet frem. NHO Reiseliv mener Norge må følge utviklingen i EU, og er skuffet over at regjeringen ikke har gjort noe med saken:  

I Hurdalplattformen sier regjeringen at den «vil sikre norske reiselivsbedrifter i møte med internasjonale plattformselskaper». Vi har, siden regjeringen tiltrådte, bedt om at de følger opp Hurdalsplattformen, samt utviklingen i EU, og innfører et slikt forbud. Norske hotell mister makten over sitt eget produkt, og store internasjonale bookingselskaper legger beslag på en betydelig del av verdiskapingen til norske bedrifter. Slik skal det ikke være, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv. 

Regjeringen burde ha ordnet opp i dette for lenge siden. Når en rekke av de største landene i EU har gjort dette, er det helt naturlig at en regjering som har sagt den skal utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, også leverer på dette. Det nytter ikke å skyve EU foran seg her, fortsetter Bjørndal. 

Blir presset av OTA’ene 

De store internasjonale bookingselskapene utøver uforholdsmessig makt overfor hotellene. Bjørndal forteller at mange hoteller føler seg presset av OTA’ene til å godta betingelser:  

Bookingselskapene benytter seg av en “take it or leave it”-strategi for å presse hotellene til å godta deres betingelser. Vi er nødt til å dempe den enorme makten disse bookingselskapene har fått. Det er helt uakseptabelt at et hotell ikke selv skal få bestemme over sin egen pris og egne betingelser, sier Bjørndal.  

Han viser til en fersk europeisk undersøkelse: “Hotrec hotel distribution study 2022” der 55 prosent av et utvalg hoteller i Europa sier at de føler seg presset av OTA’er til å godta vilkår og betingelser som de ellers ikke ville ha tilbudt.  

Viktig høyesterettsdom i Tyskland

Myndighetene i syv Europeiske land har lagt ned forbud mot laveste prisklausul i kontrakter mellom hoteller og OTA’er. Foto: Hotelverband Deutschland (IHA)

Myndighetene i syv Europeiske land (Tyskland, Østerrike, Belgia, Portugal, Italia, Frankrike og Sveits) har lagt ned forbud mot laveste prisklausul i kontrakter mellom hoteller og OTA’er. I Tyskland har høyesterett (mai, 2021) slått fast at Booking.com ikke får lov til å hindre hotellene i Tyskland fra å markedsføre en lavere pris på deres egen webside. Høyesterett slår fast at praksisen med prisparitetsklausuler er i strid med konkurranseloven.​

I tillegg til utviklingen som skjer på nasjonalt nivå, jobber EU-lovgivere med å innføre strengere regler for de store internasjonale bookingselskapene. I mars 2022 ble det enighet om en avtale som bidrar til at Digital Markets Act (DMA) endelig blir vedtatt. Det betyr at EU vil peke ut såkalte portvoktere som vil bli underlagt strengere reguleringer og krav. Kriteriene vil inkludere Google og Booking.com. For å begrense markedsmakten til disse har EU-lovgivere bestemt et forbud mot smale prisparitetsklausuler som hindrer hotelleiere i å tilby en bedre pris på sine egne kanaler enn på plattformen. Les mer her.

Noe bør ha skjedd med denne saken innen ett år  

Statssekretær i næringsdepartementet Halvard Ingebrigsten var tydelig under en debatt på Arendalsuka om at noe bør ha skjedd med OTA-saken innen ett år, altså innen neste Arendalsuke: “Vi har ansvaret for å få gjort noe med det, og det er planen vår. Vi innhenter all info fra EU-landene som har gjort noe med denne saken, og håper vi skal få gjort noe med dette”. Les mer her.  

– Etter Arendalsuka fikk vi gode signaler om at næringsdepartementet ville ta tak i dette ila det kommende året, men det har ikke være noe utvikling i saken. Nå har det gått et halvt år, så nå forventer vi at de bruker tiden mot sommeren godt og leverer på sine egne løfter og sitt eget punkt. Vi kommer selvsagt samtidig til å jobbe videre med andre muligheter for å få endret dette, avslutter Bjørndal.  

Les også:  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: