Tre kvinner som ler. De står i en innhegning og er omgitt av griser. Foto. Søstrene Henriette, Else og Solveig Storaas driver Søstrene Storaas Hotell. Foto: Helge Eek | Søstrene Storaas Hotell

Reiselivet som klimaløser

Klimakrisen er vår største utfordring. Norge skal kutte sine utslipp med minst 50 prosent innen 2030. Reiselivet skal være en del av næringslivet myndighetene satser på fordi reiseliv vil lykkes med å redusere utslipp samtidig som næringen vokser og skaper arbeidsplasser.

Søstrene Storaas Hotell satser på klima og bærekraft

Mange reiselivsbedrifter har benyttet pandemien til å omstille seg og satse mer på bærekraft, blant annet ved å bli mer selvforsynte og ved å tiltrekke seg nye målgrupper i nærmarkedet. Søstrene Storaas Hotell i Jondalen mener reiselivet er en del av klimaløsningen.

solstråler over et fjellandskap. Foto Foto: NHO Reiseliv

Klimarapport for norsk reiseliv

  • Hvordan kan norsk reiseliv bidra til å redusere Norges klimagassutslipp?
  • Hva er det norske reiselivets totale utslipp?
  • Hvordan vil EUs klimapakke "Klar for 55" påvirke utslipp knyttet til norsk reiseliv?
  • Hvor langt har vi kommet mot et grønnere reiseliv i 2030 og 2050?

Bærekraftig reiseliv

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. Medlemsbedriftene i NHO Reiseliv spiller en viktig rolle i å sikre bærekraften og ta vare på våre naturressurser.

Klimarapport norsk reiseliv 2021

Klimarraport norsk reiseliv er gjennomført av analysebyrået Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv. Last ned rapporten her.

Har du spørsmål om bærekraftig reiseliv? Kontakt:

Les mer om hvordan reiselivet er en del av løsningen

Reiselivet som inkluderings- og integreringsmotor

Vi må redusere antallet som står utenfor arbeidslivet. Reiselivet er en del av løsningen fordi vi sysselsetter folk med ulike bakgrunner og kompetanse, og har plass til de som har falt utenfor eller som har hull i CV’en. Mange har sitt første møte med arbeidslivet på et hotell eller en restaurant.

Reiselivet som jobbskaper

Norge trenger flere nye arbeidsplasser. Reiseliv er en del av løsningen fordi vi skaper jobber i stort sett alle landets kommuner, og er en av de største jobbskaperne i Norge med 175 000 ansatte. Reiselivet skal vokse og vil trenge mange dyktige ansatte de neste årene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: