NHO Reiselivs høringssvar til Revidert nasjonalbudsjett 2024

NHO Reiseliv reagerer sterkt på blant annet nye MVA-regler for leiebilbransjen som fordyrer Norge som reisemål.

NHO Reiseliv viser til Stortingets finanskomites høring av revidert nasjonalbudsjett 2024 (RNB) og takker for muligheten til å komme med innspill.

Våre kommentarer knytter seg først og fremst til kapittel 2 og 3 i Prop. 103 LS Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga, henholdsvis 2 Endring i reglane om tilbakeføring av frådragsført  meirverdiavgift ved kjøp av personkøyretøy – oppmodingsvedtak nr. 35 punkt 13 (2021–2022) og 3 Eingongsavgift.

NHO Reiseliv er svært bekymret for konsekvensene av forslaget i kapittel 2 og har følgende hovedinnvendinger:
  • Regjeringen foreslår et mindre miljøvennlig regelverk som rammer bildeling og bilutleie til fordel for mer privatbilisme. Dette er stikk i strid med myndighetenes målsetting om styrking av delingsøkonomien, mer bruk av bildeling i Norge og frigjøring av areal i bynære strøk.

  • Skatteetaten mener dagens regler for korttidsutleie fungerer godt og at man kan skille ut leasing i en egen bestemmelse. Dette erkjenner også Finansdepartementet er teknisk mulig å gjøre. NHO Reiseliv anbefaler på det sterkeste at dette gjøres.

  • Forslaget innebærer en svært drastisk endring av leiebilbransjens rammebetingelser som vil øke deres kostnader med flere hundre millioner kroner og føre til et dårligere tilbud av leiebil i Norge.

  • Gjennom at forslaget reduserer tilgjengeligheten til gode og nødvendige transportløsninger for reiselivet og forverrer konkurransesituasjonen opp mot våre naboland, er forslaget i direkte motstrid med regjeringens eksportsatsing på reiselivet.

  • En slik forverring har negativ påvirkning på driftsmargin, økonomisk bærekraft, arbeidsplasser og levedyktigheten til flere bedrifter. Det vil i tillegg ha en negativ effekt på det norske reiselivsproduktets tilgjengelighet, særlig i distriktene.

  • Leiebilbransjen kan dokumentere at medlemmene innberetter mer utgående merverdiavgift enn de får fradragsført inngående merverdiavgift ved kjøp eller leasing av leiebil. Det er ikke riktig å si at dagens regler innebærer en subsidiering av bransjen. Situasjonen er heller motsatt ved at leiebilbransjen ikke kan fradragsføre merverdiavgift ved kjøp av elbiler under 500.000, men er pliktig til å innkreve merverdiavgift på alle leieforhold under 30 dager.

  • Det har ikke kommet noen føringer for hvordan markedsverdi skal settes, og månedlig kostnad vil nå kunne bli et bevegelig mål. Forslaget er derfor i direkte motstrid med regjeringens ambisjon om forenkling for næringslivet.

  • Dersom man ønsker å øke andelen elbiler hos leiebil og bildelingsaktørene, er det feil virkemiddel å øke avgiftene, øke administrasjonskostnadene og dermed redusere driftsmarginen. Er økt innkjøp av elbil hos disse aktørene ønskelig, bør korttidsutleie av elbil, på lik linje med kjøp og leasing, gis nullmoms.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: