Høring forskrift om energitilskudd til næringslivet

Rammer, varighet og referanseperiode samt regler om utbytte, fakturering og konsern er blant NHO Reiselivs hovedmomenter til forskriften.

Vedlagte høringssvar ble sendt Klima- og miljødepartementet 11.november 2022, og gjør rede for NHO Reiselivs innspill til Utkast til forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter.

NHO Reiseliv har følgende hovedmomenter til forskriften

 •  At kun investeringskostnader påløpt etter 9.12.2022 skal bli omfattet av ordningen kommer overraskende på både oss og våre mange medlemmer, og oppleves som en avkortning av støtten. Dette må endres til 1.10.2022.

 • NHO Reiseliv leser det dithen at det ser ut som at man kan velge hvilke selskaper i et konsern som skal inngå i en søknad. Dette bør imidlertid klargjøres. Departementet bør videre velge alternativ (3) som gjør at konsern kan velge om det vil søke samlet, eller at det enkelte konsernselskap søker hver for seg.

 •  NHO Reiseliv mener reglene om utbyttenekt er for strenge, og mener det bør gjøres unntak for muligheten til å ta ut utbytte for å betale eksempelvis formuesskatt og allikevel benytte ordningen.

 • Ordningen med at det ikke skal kunne søkes om tilskudd basert på fakturaer som er utstedt til og viderefakturert fra andre foretak, sammen med et utbytteforbud, gjør at mange leietakere risikerer at det ikke vil bli søkt om støtte, eller at støtten blir betydelig avkortet pga. mange leietakere hos én utleier.

 • NHO Reiseliv mener at man heller må øke rammen for ordningen enn å redusere tilskudd til søkerne om rammen blir nådd. Dette handler både om forutsigbarhet for hva man får uavhengig av andre og rettferdighet med tanke på hva man er lovet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt fra NHO Reiseliv om strøm og strømstøtte:

 1. Slik jobber NHO Reiseliv med strømstøtten

  Kun en brøkdel av landets bedrifter søkte på ordningen − Mange melder at det er altfor tidkrevende og komplisert å søke, og at støtten er for kortvarig og beskjeden, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

 2. Tips til ENØK-tiltak i eldre bygg

  Anbefalinger om energitiltak i vernede bygg har endret seg betraktelig. Nå er det i større grad enn tidligere lov med inngrep som gjør eldre bygg mer energieffektive.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: