Høringsinnspill til forslag til endringer i privatskolelova §2-1

NHO Reiseliv støtter ikke forslaget om å gi lokale folkevalgte økt innflytelse ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler.

Veldagte høringssvar ble sendt Kunnskapsdepartementet 11. januar 2023, og redegjør for NHO Reiselivs innspill til firsklag til endringer i  i privatskolelova §2-1, økt innflytelse for lokale folkevalgte.

Vi takker for muligheten til å gi innspill. Videre viser vi til høringsinnspill fra NHO, Abelia og Sjømat Norge.

NHO Reiselivs hovedsynspunkter på forslaget er som følger:

 • Allerede i dag har kommunene og fylkeskommunene en reell medbestemmelsesrett ved søknad om driftsendringer ved eksisterende skoler og opprettelse av nye skoler – forutsatt at disse er godt begrunnet og dokumentert.

 • De private yrkesfaglige videregående skolene er et godt supplement til de offentlige skolene, og trenger gode og forutsigbare rammebetingelser for utviklingen tilbudet.

 •  Videre mener vi at næringslivets behov må spille en avgjørende rolle i spørsmål knyttet til søknad om driftsendringer ved eksisterende skoler eller opprettelse av nye skoler.

 • NHO Reiseliv støtter derfor ikke forslaget om å gi lokale folkevalgte økt innflytelse ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Flere dokumenter

NHO Reiselivs siste høringssvar om utdanning og kompetanse

 1. Brev om gjennomføring av kunnskapsprøven på engelsk

  NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke står sammen og ber om at kunnskapsprøven regulert i alkoholloven skal tilbys på engelsk i tillegg til norsk.

 2. Brev om etablererprøven på engelsk

  NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke står sammen og ber om at etablererprøven for daglig leder av serveringssted skal tilbys på engelsk i tillegg til norsk.

 3. NHO Reiselivs årsrapport 2022

  Tilrettelegging for vekst, aktivitet og full gjenreising av reiselivet etter to harde pandemi-år stod sentralt for NHO Reiselivs arbeid i 2022. Les mer i NHO Reiselivs årsrapport her.

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: