Høringsinnspill til forslag til endringer i privatskolelova §2-1

NHO Reiseliv støtter ikke forslaget om å gi lokale folkevalgte økt innflytelse ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler.

Veldagte høringssvar ble sendt Kunnskapsdepartementet 11. januar 2023, og redegjør for NHO Reiselivs innspill til firsklag til endringer i  i privatskolelova §2-1, økt innflytelse for lokale folkevalgte.

Vi takker for muligheten til å gi innspill. Videre viser vi til høringsinnspill fra NHO, Abelia og Sjømat Norge.

NHO Reiselivs hovedsynspunkter på forslaget er som følger:

 • Allerede i dag har kommunene og fylkeskommunene en reell medbestemmelsesrett ved søknad om driftsendringer ved eksisterende skoler og opprettelse av nye skoler – forutsatt at disse er godt begrunnet og dokumentert.

 • De private yrkesfaglige videregående skolene er et godt supplement til de offentlige skolene, og trenger gode og forutsigbare rammebetingelser for utviklingen tilbudet.

 •  Videre mener vi at næringslivets behov må spille en avgjørende rolle i spørsmål knyttet til søknad om driftsendringer ved eksisterende skoler eller opprettelse av nye skoler.

 • NHO Reiseliv støtter derfor ikke forslaget om å gi lokale folkevalgte økt innflytelse ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Flere dokumenter

NHO Reiselivs siste høringssvar om utdanning og kompetanse

 1. Høringssvar: Raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EU

  NHO Reiseliv er positive til forslagene i representantforslag 277 S, om raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området.

 2. Høringssvar: Reell rett til å fullføre videregående skole

  NHO Reiseliv støtter forslaget der regjeringen bes om å iverksette tiltak og fremme forslag som sikrer at voksne som ikke har fullført videregående opplæring, gis en reell rett til fullføring av videregående skole.

 3. Høringsinnspill til endringer i friskoleloven

  Regjeringen vil fjerne muligheten for å åpne flere private yrkesfaglige videregående skoler. Dette er vi sterkt kritisk til. Last ned høringssvaret sendt 4. mai 2022 her.

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: