Høring forskrift til ny opplæringslov og forskrift til privatskoleloven

NHO Reiseliv mener opplæringskontorene må kunne være part i lærekontrakten, samt at modulstrukturert fag- og yrkesopplæring må tilbys i alle fylker, uten å fortrenge andre ordninger for den voksne målgruppa.

Vedlagte høringssvar ble sendt Utdanningsdirektoratet 16. februar, og redegjør for NHO Reiselivs tilbakemeldinger og innspill til ny opplæringslov og forskrift, som trer i kraft 1. august 2024.

NHO Reiseliv, sammen med NHO, er i høringssvaret opptatt av at Opplæringskontorene må kunne være part i lærekontrakten, samt kunne drive med bla. kurs og opplæring der det er hensiktsmessig. 

Videre understreker vi at modulstrukturert fag- og yrkesopplæring må tilbys i alle fylker, men at denne ordningen ikke skal må fortrenge andre ordninger for den voksne målgruppen. 

Mer utfyllende informasjon og full redegjørelse for NHO Reiselivs innspill, finner du i vedlagte høringssvar. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: