Filmopptak hos NHO Reiseliv-medlemmer

Publisert

Filmopptak

Her jobbes det med å lage rekrutteringsfilmer til restaurant- og matfagene. Foto: Terje Nørstebø.

Filmene skal brukes i rekrutteringen til restaurant- og matfag, og vil legge vekt på de mange mulighetene med fagutdannelse.

 Målet er at filmene skal være klare over nyttår. Da kan opplæringskontorer, bedrifter og skoler bruke dem fram mot søknadsfristen for videregående opplæring 1. mars, sier Ingrid Gauden, som er NHO Reiselivs dedikerte politiske rådgiver innen utdanning og kompetanse.

Stolthet for restaurant og matfag

NHO Reiseliv arbeider strategisk og politisk for å sikre riktig og nok arbeidskraft til norsk reiselivsnæring. Filmene som nå er i produksjon er en sentral del av arbeidet med å vekke stolthet for faget og vise frem mulighetene som ligger i fagutdannelse innen restaurant- og matfag. I tillegg lanserer NHO Reiseliv en større rekrutteringkampanje senere i 2020, hvor også filmer vil stå sentralt.

#005

– Målet er at filmene skal være klare over nyttår, sier Ingrid Gauden, som er NHO Reiselivs dedikerte politiske rådgiver innen utdanning og kompetanse.

 Flinke fagfolk er en forutsetting for at Norge fortsatt skal vokse som reiselivsdestinasjon, og det er stor etterspørsel etter faglærte i bransjen. Derfor lager vi flere filmer som tar for seg de ulike kokk- og servitørfagene, inkludert sjømatfagene, kjøttfag og industriell matproduksjon, samt baker- og konditorfagene, understreker Gauden.  

Prisvinnende filmselskap

Filmene lages av den prisvinnende filmskaperen Sven-Erik Knoff, som ble premiert for beste reisefilm for norgesreklamen "Iconic Norway" i 2017.

Denne uken har Knoff og teamet gjort filmopptak av kokk og servitørfag hos Scandic Park Hotell Sandefjord og hos Brygga 11. Filmteamet har også vært på Greveskogen videregående skole for å filme og intervjue elever og lærere på restaurant- og matfag.

Bransjene må bidra

Filmene som nå er i produksjon er et samarbeidsprosjekt som finansieres av NHO Reiseliv, NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge, BKLF, NHOs rekrutteringsfond og Foreningen for opplæringskontor i restaurant og matfag (FORM).

 Opplæringskontorene legger ned en betydelig innsats i arbeidet med å rekruttere til serveringsbransjen og matindustrien, men vi er også avhengige av at bransjen selv bidrar. Derfor er jeg veldig glad for at vi i fellesskap nå kan gjøre dette løftet og få på plass nye og fremtidsrettede rekrutteringsfilmer som kan brukes av både rådgivere, utdanningsvalgs-lærere, opplæringskontorer, NAV, bedrifter og andre som ønsker å lære om eller presentere restaurant og matfag. Det materiellet vi nå lager vil også danne grunnlag for oppdatering av nettsider og brosjyremateriell, og vil være tilgjengelig for alle som trenger det, sier Terje Tidemann, leder i FORM.


Les også: 
NHO Reiseliv arbeider strategisk og politisk for å sikre riktig og nok arbeidskraft til norsk reiselivsnæring.

Yrker og utdanning

Kan du tenke deg en jobb der du er med på å gi andre mennesker gode opplevelser? Da er kanskje en utdanning innen reiseliv noe for deg.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: