Bransjeprogrammet for reiseliv videreføres

Publisert

Bransjeprogrammet ble opprettet for å gi permitterte muligheten for kompetansepåfyll i en tid hvor normaldrift var vanskelig. Nå videreføres bransjeprogrammet etter påtrykk fra NHO Reiseliv.

Gjennom pandemien har hundrevis av ansatte deltatt i bransjeprogrammet for reiseliv. Og til tross for at den store evalueringen ennå ikke foreligger, har det kommet mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne.  NHO Reiseliv er en av flere som har vært pådriver for at programmet skal fortsette.

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

– Bransjeprogrammet var et viktig kompetansehevingstiltak under pandemien, men vi ønsker at Bransjeprogrammet 2.0, skal gi nødvendig kompetansepåfyll til både nye, tilbakevendte og eksisterende ansatte, forklarer Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.  

En annen innretning

Bransjeprogrammet 2.0 har en noe annen innretning enn de første kursene. Den største endringen er at kurstilbudene skal utvikles og tilbys i samarbeid mellom utdanningstilbyder og bedrift. Bransjen søker derfor bedrifter som kan tenke seg å være med i videreutviklingen av kurstilbudet.  I bransjeprogrammet 2.0 kan det søkes om tilskudd til utvikling av nye tilbud, eller til videreføring av eksisterende kurs. Kurstilbyder og virksomhet utvikler kurs fra listen under, men det er kurstilbyder som formelt søker.

Kursene som skal utvikles er gitt ut fra følgende kursoversikt:  
  • Kokke/servitørassistent  
  • Kurs i yrkesnorsk  
  • Kurs for opplæring til praksiskandidater innen ulike fag  
  • Innføring i bærekraftig reiseliv  
  • Grunnleggende drift og utvikling av virksomheter innen ulike temaer (bærekraftig drift, innkjøp, IT-sikkerhet med mer). 

En detaljert kursbeskrivelse finner du her. 

Førstemann til mølla 

Som tidligere skal kursene være korte og fleksible, og kunne kombineres med jobb.  Bedrifter som inngår et samarbeid med utdanningstilbyder, får ikke betalt for deltakelse/utvikling av et kurstilbud, men vil kunne få dekket arbeidstimene til ansatte som eventuelt brukes i kursgjennomføringen. Kurstilbudene vil altså ikke være er et kurs kun for egne ansatte i virksomheten.  

Prosjektene som får tilslag vil gjøres tilgjengelig for alle i bransjen, og deltakelse skjer ved påmelding og førstemann-til-mølla-prinsippet.  
 
– Vi håper bedrifter har mulighet til å ta del i bransjeprogrammet, slik at vi sikrer videreføring av kursene. Det har vært til dels store utskiftninger av ansatte i reiselivet, og da er det viktig å sikre kompetansetilførsel. Bransjeprogrammet kan være en slik kilde, avslutter Hamborg.  

Det er ønskelig at kursene blir igangsatt så tidlig som mulig i løpet av 1. kvartal 2023.

Søknadsfristen er 5. september 2022. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: