– Turistfiske danner grunnlaget for helårsarbeidsplasser

Tregde Ferie

Sven Arne Thuestad (øverst t. h) driver Tregde Ferie (t. v) utenfor Mandal. Nederst til høyre: Deltakerne på bransjeforum for havfisketurisme på Kvernepollen utenfor Bergen. Foto: Tregde Ferie og NHO Reiseliv.

Sven Arne Thuestad har lang erfaring fra turistfiskebransjen. Han satser på godt opplyste turistfiskere som ønsker å delta i et bærekraftig uttak av fisk.

Denne uken arrangerte NHO Reiseliv bransjeforum for havfisketurisme på Kvernepollen utenfor Bergen. Ett av temaene som ble tatt opp, er medienes fremstilling av havfisketurisme som en bransje «ute av kontroll». Kritikken går blant annet ut på at useriøse aktører i bransjen og ressurskriminelle tar med seg store mengder fisk ut av landet. Vi har tatt en prat med Sven Arne Thuestad, en av deltakerne på bransjetreffet utenfor Bergen. Han driver Tregde Ferie i Mandal.

Fortell kort om bedriften din

– Tregde Ferie AS (TF) har en historie som strekker seg over mer enn 40 år. Fra å være et relativt lite turistanlegg med få overnattingssteder er vi i dag et av landets større ferieanlegg med nær 100 moderne overnattingsenheter og mer enn 600 senger. Vi er først og fremst en turistbedrift med norske og utenlandske turister om sommeren og turistfiskere høst og vår. De viktigste gjestene er turistfiskerne. De kommer i perioder der vi ellers hadde hatt lite trafikk. 

Hvilken betydning har din bedrift for lokalsamfunnet?

– Vi har totalt cirka 40.000 overnattinger i året, og av en omsetning på cirka 17 millioner går 16 millioner tilbake til samfunnet og leverandører. Vi er en liten, men viktig bedrift i lokalmiljøet. Vi er mange unges første møte med arbeidslivet. De unge følges godt opp og får klare beskjeder om prestasjonen. De som «overlever» denne behandlingen, er gjerne ekstrahjelper i bedriften helt frem til endt utdanning i høyskole eller universiteter.

Kjenner du deg igjen i medienes fremstilling av havfisketurisme?

– Vi kjenner oss ikke igjen i den omtalen vi ser i enkelte medier. Tregde Ferie driver med turistfiske, og vi mener at turist er det viktige i dette ordet. Vi priser oss slik at vi ikke får mange «mataukfiskere», og vi holder fanen høyt med hensyn til registrering, vernesoner, minstemål og kvalitet på båter og sikkerhet. En godt opplyst turistfisker er ivrig etter å delta i et bærekraftig uttak av fisk, og han eller hun gleder seg over å være en del av den lokale kystkulturen de kommer for å oppleve.

Hvorfor bør lokale myndigheter satse på havfisketurisme i din region?  

– Turistfiske er det viktigste segmentet for oss, ikke fordi det legges igjen mest penger her, men for at denne trafikken danner grunnlag for helårsarbeidsplasser. Begrensninger i fisket vil bety at selskapet igjen blir en sesongbedrift, som innebærer stengte dører om vinteren.

Hva tror du om fremtiden til havfisketurismebransjen? 

– Turistfiske, drevet på en bærekraftig måte med opplevelsen i sentrum, er en megatrend. Gjester som kommer til oss, blir gjerne gjengangere i mange år. De tar med seg familie og venner neste gang. Den korte avstanden til Europa og Nord-Tyskland gjør at vi er spesialisert i å «utdanne» nybegynnere i denne aktiviteten.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: