7,5 millioner til turiststier i statsbudsjettet 2017

Publisert

NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold er glad for at regjeringen setter av midler til vedlikehold av populære turmål som Trolltunga (bildet). Foto: Steinar Talmoen/Wikimedia Commons og NHO Reiseliv.

Regjeringen bevilger 7,5 millioner kroner til Nasjonale turiststier i budsjettpakken som de borgerlige partiene er blitt enige om.

NHO Reiseliv har vært tydelige på at en ordning som Nasjonale turiststier er nødvendig for å vedlikeholde populære turområder. I et brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget tidligere i høst foreslo NHO Reiseliv å sette av 10 millioner kroner årlig til sikring av slitasjeutsatte turiststier.

– Det er veldig positivt at vårt forslag om Nasjonale turiststier har fått gjennomslag, og at staten tar sin del av ansvaret for vedlikehold av populære turmål.
NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– De fleste turmål vedlikeholdes på en god måte i kommunene i dag, normalt i samarbeid med frivillige organisasjoner og gavestiftelser. Samtidig er turisttilstrømmingen til noen nasjonale attraksjoner så høy at det blir vanskelig for enkeltkommuner å klare vedlikeholdet alene. Et fåtall turiststier som har særlig stor slitasje, bør derfor kunne få status som Nasjonale turiststier og ivaretas over statsbudsjettet på linje med Nasjonale turistveger, uttalte NHO Reiseliv-sjefen tidligere i høst.

7, 5 mill til Nasjonale turiststier i #statsbudsjettet. Bra at staten tar sin del av ansvaret #turiststier

Det var daglig leder Trygve Sunde Kolderup i turoperatøren Hvitserk som først foreslo å opprette Nasjonale turiststier for å møte utfordringene med manglende infrastruktur ved de mest kjente turdestinasjonene. NHO Reiseliv har ved flere anledninger støttet og fremmet ideen overfor myndighetene.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: