Grønt lys for Nasjonale turiststier

Publisert

Fjellformasjonen Preikestolen er en av Norges største turistmagneter. Foto: Andreas Gruhle/visitnorway.com.

Tilskuddsordningen Nasjonale turiststier er etablert. Søknadsfrist er 24. februar.

Før jul ble det kjent at regjeringen bevilger 7,5 millioner kroner til Nasjonale turiststier i statsbudsjettet for 2017. NHO Reiseliv har vært klar på at en slik ordning er nødvendig for å vedlikeholde populære turområder.
 
Tilskuddsordningen skal i første omgang dekke akutte behov i et fåtall områder som har hatt ekstraordinær økning av besøkende fra utlandet.
 
Det kan søkes om penger til tiltak som kan gjennomføres i 2017. Eksempler er informasjonstiltak, tilrettelegging av sti, sikkerhetstiltak eller tilrettelegging av innfallsporter som for eksempel parkeringsplasser, infoskilt eller servicebygg.
Søknadsfristen er 24. februar.
 
De som kan søke på ordningen, er blant annet kommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner og verneområdestyrer.
 
 
Se også:
 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: