Krever at servering inkluderes i unntaksregelen knyttet til innleie

Publisert

Leverandører og besøkende på messe

NHO Reiseliv-direktøren krever at servering av mat og drikke må omfattes av unntaket knyttet til arrangement som messer, konferanser, festivaler og konserter. Illustrasjonsbilde fra NHO Reiselivs årskonferanse.

Regjeringen åpner opp for et unntak når det gjelder innleie knyttet til kortvarige arrangementer, men unntaket omfatter ikke servering av mat og drikke.

En kvinne som holder en mikrofon. Foto

Servering må omfattes av unntaket på lik linje med de som skal rigge til scenen. Hvis ikke blir folk nødt til å ta med seg matpakke på festival, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Marius Fiskum

1. april i år ble adgangen til bruk av innleie fra bemanningsbyråer ved arbeid av midlertidig karakter, strammet inn. Regjeringen foreslår imidlertid å innføre unntak knyttet til kortvarige og enkeltstående arrangement som for eksempel festivaler, konserter og idrettsarrangement.

NHO Reiseliv er sterkt kritisk til at forskriftsbestemmelsen er avgrenset til “rigg og sceneteknisk arbeid”, og at forslaget ikke omfatter servering av mat:

– Å arrangere en festival, konsert, eller fotballandskamp uten et mat- og drikketilbud er for de aller fleste helt utenkelig. Mange arrangører av større arrangementer, som også inkluderer messer, konferanser og store banketter er helt avhengige av å leie inn ekstra personell som kokker og servitører. Servering må omfattes av unntaket på lik linje med de som skal rigge til scenen. Hvis ikke blir folk nødt til å ta med seg matpakke på festival, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Forslaget er for snevert utformet

NHO har, på vegne av NHO Reiseliv og flere andre landsforeninger, sent inn et høringssvar med innspill til regjeringens forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement.

NHO understreker at "et kortvarig arrangement innen kultur/event er avhengig av flere typer tjenester, og NHO savner en begrunnelse for at det bare er tjenesten “rigg og scene” som skal komme i en særstilling og omfattes av unntaket". Videre understreker NHO at det er "viktig at et unntak omfatter hele bredden av tjenester som er involvert ved et event eller arrangement."

Unntaksregelen må inkludere servering som er en viktig og unnværlig del av de fleste arrangementer

Kristin Krohn Devold

NHO reagerer også på at arbeids- og inkluderingsdepartementet har lagt til grunn at “event/arrangement” omfatter arrangementer og eventer innen kultur og idrett. De begrunner dette blant annet med at denne type arrangementer skiller seg fra annen type virksomhet ved at det er behov for kraftig oppbemanning innenfor et kort avgrenset tidsrom.

– Dette gjelder imidlertid ikke bare for idretts- og kulturarrangementer, men i aller høyeste grad også for store arrangement som messer, konferanser, landsmøter og store banketter. Vi kan ikke se hva som tilsier at kultur – og idrettsarrangementer skal stå i en særstilling. Det er ingen grunn til å forskjellsbehandle ulike arrangement, eller de ulike tjenestene – som mat og drikkeservering, sier Krohn Devold.

Unntaksregelen må inkludere servering

NHO Reiseliv har vært sterkt kritisk til regjeringens innstramminger i bruken av innleie fra bemanningsbyråer.

– Dette er radikale endringer som gjør det ekstremt vanskelig for mange reiselivsbedrifter. Reiselivsnæringen har allerede store utfordringer med å få tak i nok ansatte, og dette forverrer situasjonen ytterligere. Det er positivt at det åpnes opp for unntak fra regelen, men unntaksregelen må inkludere servering som er en viktig og unnværlig del av de fleste arrangementer, sier Krohn Devold.

Feilaktig og mangelfullt utgangspunkt 

Flere organisasjoner som blant annet Virke og Norske konsertarrangører samt Nova spektrum reagerer på regjeringens snevre tolkning av hvilke type arrangementer og tjenester som har behov for et unntak fra regelen. NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) i Lillestrøm, som også driver Oslo Spektrum, arrangerer en rekke messer, arrangementer, konserter og events med 7 – 8000 besøkende. I Nova Spektrum sitt høringssvar står det følgende:

"Regjeringens forslag er basert på et feilaktig og mangelfullt utgangspunkt om at vår bransje primært består av aktører som retter seg mot kultur og idrett – og ofte består av enkeltstående arrangører uten en bred arrangementsportefølje. Dette innebærer også at de foreslåtte bestemmelsene ikke svarer til de behovene vi og vår bransje har på bemanningsområdet i forbindelse med gjennomføring av arrangement."

Nova Spektrums høringssvar understreker også viktigheten av andre funksjoner som er nødvendige for å gjennomføre et arrangement, som kjøkken- og serveringsmedarbeidere, kioskansatte, garderobevakter, billettmedarbeidere m.m.

– Både reiseliv og event- og arrangementbransjen reagerer kraftig på at regjeringen ikke har en mer offensiv ambisjon for Norge som et attraktivt arrangørland. Vi er overrasket over den snevre og mangelfulle forståelsen av bransjen og hvilke tjenester som inngår i et stort arrangement. Det gjør at den foreslåtte unntaksbestemmelsen på ingen måte vil være til hjelp for våre bransjer, avslutter NHO Reiselivs-direktøren.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Høringssvar om innleie til kortvarig arrangement

Et kortvarig arrangement innen kultur/event er avhengig av flere typer tjenester. NHO Reiseliv savner en begrunnelse for at det bare er tjenesten "rigg og scene" som skal komme i en særstilling og omfattes av unntaket.

Innleie

NHO Reiseliv er sterkt imot innstrammingene i innleieadgangen som Stortinget har vedtatt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: