Oslo byråd har lyttet til bransjens ønske om en mer liberal skjenkepolitikk

Publisert

Åtte mennesker som står på trappen foran Oslo Rådhus. I forgrunnen står en mikrofon. Foto

Oslo kommunes nye byråd (f. v.): Saliba Andreas Korkunc, James Stove Lorentzen, Julie Remen Midtgarden, Hallstein Bjercke, Eirik Lae Solberg, Julianne Ferskaug, Marit Kristine Vea og Anita Leirvik North. Foto: Sturlason

Oslo byråd vil blant annet utvide skjenketidene og vil fjerne de kommunale begrensningene på skjenking på 17. mai og andre helligdager.

Dette er en gledelig nyhet for servering- og utelivsbransjen i Oslo, og vi vil gi skryt til det nye byrådet for at de har lyttet til bransjens ønske om en mer liberal skjenkepolitikk, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Portrett av sittende mann som ser inn i kamera. Foto.

– Vi er glade for å ha bli lyttet til, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

– NHO Reiseliv hadde en offensiv rolle i kommunevalgkampen hvor vi satt reiselivets viktigste saker på den politiske agendaen. Utvidet skjenketid er ett av de viktigste tiltakene vi har bedt de nye kommunepolitikerne om å innføre der det har vært begrensninger, og vi er glade for å ha bli lyttet til, sier Bjørndal.

Gir håp om en enda mer reiselivsvennlig hovedstad

Oslo byråd har lagt frem byrådsplattformen som vil styre politikken for Oslo de neste fire årene. Høyre og Venstre vil blant annet gjennomgå Oslos regelverk for salgs- og skjenketider med sikte på å utvide skjenketidene.

Videre vil de fjerne de kommunale begrensningene på skjenking av alkohol på 1. mai og 17. Mai samt helligdager. De vil tillatte alkoholservering på avgrensede områder på enkelte idrettsarrangementer og gjøre det enklere å bruke gateareal etter modell fra New York.

– At det nye borgerlige byrådet også ønsker å ha søndagsåpne butikker i definerte sentrumsområder, gir håp om en enda mer åpen og reiselivsvennlig hovedstad, sier Bjørndal.

Politikerdebatter og drømmekapitler med viktige reiselivstiltak

NHO Reiseliv har gjennomført en rekke kommunevalgdebatter og politiske møter i de største byene, inkludert Oslo, frem mot valget. Her utfordret vi kommunepolitikerne til å legge til rette for gode forhold i reiselivet fremover. I forkant av valget laget også NHO Reiseliv politiske drømmekapitler for reiselivet til både kommunevalget og fylkestingsvalget. Disse ble sendt  til alle partier.

– I drømmekapitlene finner politikerne en rekke punkter som de kan gjennomføre, for å gjøre hverdagen enklere og mer forutsigbar for de mange reiselivsbedriftene rundt omkring i Norge. Det er svært gledelig å se at det nye byrådet i Oslo har lyttet til våre innspill om blant annet mer fleksible skjenketider og bedre utnyttelse av gatearealer som kan egne seg til uteservering, sier Bjørndal.

– Oslos nye borgerlige byråd fortjener ros for dette! Det viser at de ser verdien av å ha et godt og tilgjengelig utelivstilbud i hovedstaden, og at de ønsker å utvikle byen til å bli en enda mer attraktiv by - både for de som bor her og de som besøker Oslo. Nå oppfordrer vi kommunepolitikerne i de andre storbyene til å følge Oslos eksempel, avslutter Bjørndal.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Gratulerer med valget

Reiseliv er en nøkkelnæring for arbeidsplasser, bolyst og verdiskaping i alle kommuner. Her finner du våre tips til kommunepolitikere for å skape en kommune som er god å besøke og god å bo i.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: