NHO Reiseliv ber om lettelser for generell arbeidsinnvandring

Publisert

Illustrasjonsbilde: FORM.

NHO Reiseliv ber justisdepartementet åpne opp for generell arbeidsinnvandring slik at reiselivsbedriftene kan få tilgang til nødvendig arbeidskraft fra utlandet.

NHO Reiseliv har tidligere spilt inn at generell arbeidsinnvandring, med dagens strenge karanteneregler, burde bli innført fra trinn 2, men det ble det ikke åpnet for. Det ligger i planen for trinn 3 som tidligst blir innført om tre uker fra åpningen av trinn 2, 27. Mai. Nå ber NHO Reiseliv Justisdepartementet om å lette på ordningen så raskt som mulig:  

#205

Flere av NHO Reiselivs medlemmer frykter de må kutte ned på antall gjester fordi de ikke får inn sine faste sesongarbeidere, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

– Mange reiselivsbedrifter, både innen hotell og servering, sliter nå med å få tak i nok personale for å kunne drive for fullt i sommer. Flere har søkt på innreiseordningen, men den er innrettet mot såkalt “kritisk personell” hvis fravær vil føre til driftsstans. Mange reiselivsbedrifter er imidlertid helt avhengige av for eksempel renholdere og servitører fra utlandet som ikke defineres som “kritisk personell”. Flere av våre medlemmer frykter de må kutte ned på antall gjester fordi de ikke får inn sine faste sesongarbeidere, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.  

– Dette er en stor utfordring for distrikshotellene og restaurantene spesielt der det er vanlig å ha sesongansatte, som servitører og renholdspersonale. Dette er arbeidskraft som er vanskelig å få tilgang til på det norske arbeidsmarkedet. Reiselivet trenger virkelig å få opp aktiviteten i sommer og trenger alle de gjestene de kan få. Da er det fryktelig synd hvis mangel på arbeidskraft fører til redusert drift i sommer, som er den viktigste sesongen for reiselivsnæringen, fortsetter Bjørndal.  

NHO Reiseliv foreslår følgende:  

  • Det bør åpnes for at hotell med dokumentert ansettelsesbehov kan få ta inn nødvendig personale som servitører og renholdere.  
  • Samtidig må normale forutsetninger som dokumentert koronatest og påfølgende test samt karanteneopphold gjelde.  
  • Dersom arbeidstaker er vaksinert, bør koronapass gi anledning til grensepassering og snarlig opptak av arbeid når ordningen med koronapass er iverksatt.  
  • Karanteneopphold bør kunne gjennomføres på arbeidssted om dette er et hotell.  
  • Dagpendlere fra Sverige er underlagt et strengt test-regime, men får ikke overnatte i Norge. Disse bør kunne ukependle også - med samme testregime og overnatting i overnattingsbedrift eller på godkjent innkvartering. 
  • For å øke kontrollen, kan en løsning være at arbeidsgiver avkreves å hente de ansatte selv (eller gjennom en kontraktør) og kjøre disse rett til karantenested og senere arbeidssted. Reiserute og transportmiddel kan dokumenteres i forkant. En slik løsning vil også innebære at arbeidsgiver kan frakte flere samtidig.  
  • Det bør samtidig åpnes for at reiselivsbedrifter kan innhente flere personale samtidig om man kan dokumentere arbeidsforhold, karantenested og bolig. 

 

Se også:  

 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: