Utvider innreiseordningen

Kokkelærlingene Andreas Gøbel og Runa Kvendseth gjør klar kanapeer til servering

Kokker med spesialkompetanse fra et spesielt kjøkken eller spesiell erfaring, eller aktivitetsguide, f.eks. innen rafting, bør få mulighet til å få innreise. Illustrasjonsbilde. Foto: Jón Svavarsson.

Regjeringen øker muligheten for innreise av personell med spesialkompetanse. NHO Reiseliv tolker det slik at dette vil gjelde noen ansatte i reiselivet.

På en pressekonferanse 13. april, annonserte statsminister Erna Solberg at regjeringen fra og med 14. april utvider den søknadsbaserte innreiseordningen. Ifølge regjeringen, vil ordningen nå inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter de neste fire månedene. Dette gjelder uavhengig av bransje. Unntaksbestemmelsen er ment å være snever, og vil tolkes strengt.

Kokker og guider

NHO Reiseliv har bedt om at spesialister innen reiselivet, som kokker med spesialkompetanse fra et spesielt kjøkken eller spesiell erfaring, eller aktivitetsguide, f.eks. innen rafting, skal få mulighet til å få innreise. Det opplever vi at de vil få mulighet til med det nye unntaket, og det er vi glade for.

NHO Reiseliv har også fått henvendelser fra medlemsbedrifter som er avhengig av at leverandører får inn spesialkompetanse for at de skal kunne få ferdigstilt påbegynte prosjekter på bygg. Vi forstår dette unntaket også som at disse vil kunne få innreise. 

Les mer om innreiseordningen og søk via Sjøfartsdirektoratet.

Det vil fortsatt være krav om karantene ved innreise. Søk om godkjenning av karantenested hos Arbeidstilsynet.

Rammer norske arbeidsplasser

I en skriftlig uttalelse som er vedlagt et brev fra NHO Reiseliv til regjeringen, understreker daglig leder i Go Rafting Sjoa, Stein Erik Gaustad, viktigheten av å få tilgang på denne kompetansen.

– I vår virksomhet, i likhet med de fleste andre i raftingbransjen i Norge, er det ikke mulig å komme i gang med sesongens virksomhet uten å få inn utenlandske ansatte med en høy kompetanse innenfor fagområdet, skriver Gaustad.

Gaustad påpeker at hvis bedriften ikke får inn guider fra utlandet vil det også ramme norske eller bosatte ansatte med oppgaver innenfor renhold, kjøkken, transport og andre funksjoner, da disse heller ikke kan tilbys jobb om ikke kjernevirksomheten er på plass.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: