Skuffende budsjettforslag, men aller viktigst å unngå nye restriksjoner på reiselivet

Publisert

Portrett Kristin Krohn Devold

NHO Reiseliv er skuffet over at den nye regjeringen ikke bidrar til gjenreisingen av reiselivet i kommende budsjett. Foto: Håkon Eltvik.

Støre-regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Mangel på reiselivsvennlig politikk gjør det enda viktigere for reiselivet å kunne fortsette med normal drift uten restriksjoner, sier en skuffet NHO Reiseliv-direktør.

— NHO Reiseliv er skuffet over at den nye regjeringen ikke bidrar til gjenreisingen av reiselivet i kommende budsjett. Hvis de ikke kan gi avgiftslettelse til en hardt rammet næring må de i hvert fall ikke pålegge næringen nye restriksjoner. Det aller viktigste nå er å kunne fortsette med normal drift slik at vi kan tjene våre inntekter selv, betale gjeld og bygge opp egenkapitalen igjen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Hun legger til at det viktigste regjeringen må levere på nå, er å øke tempoet i vaksineringen av personer over 65 med en tredje dose.  

— Skuffende at Senterpartiet ikke leverer på løfte om lavere moms 

NHO Reiseliv har vært krystallklare ovenfor den nye regjeringen at de må bidra til gjenreisingen av reiselivet. Men i Støre-regjeringens forslag er det ikke foreslått en reduksjon av reiselivsmomsen, flypassasjeravgiften foreslås innført fra 1. januar 2022, det er ikke foreslått midler til oppfølging av reiselivsstrategien, og det ligger ikke forslag om økning i midlene til internasjonal markedsføring. 

− Hele reiselivet hadde store forventninger til Senterpartiet som lovet en varig senking av reiselivsmomsen dersom Senterpartiet kom inn i regjering. Senterpartiet har foreslått en momssats på 8 prosent og har vært opptatt av at avgiftsnivået på norsk reiseliv ikke bør være høyere enn hos våre europeiske konkurrenter. Det er skuffende at de ikke leverer på løftet de har gitt norsk reiseliv, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

— Det siste vi trenger nå er dyrere reiser til Norge 

NHO Reiseliv er også skuffet over at flypassasjeravgiften blir gjeninnført. Luftfarten har tapt titalls-milliarder i omsetning, og hittil i år (per september) har flytrafikken gått tilbake med 53 prosent innenriks og nesten 87 prosent utenriks sammenlignet med et normalår.  

— Det vil ta lang tid å få tilbake det utenlandske markedet. Det siste vi trenger nå er dyrere reiser til Norge, for da vil vi tape kunder til andre Europeiske land. For reiselivet i Nord-Norge, som er helt avhengig av utenlandske turister i vintersesongen, kan flypassasjeravgiften ramme reiselivet og det lokale flytilbudet hardt, fortsetter Krohn Devold. 

Formuesskattekuttene må ikke reverseres  

Dessverre er det slik at Regjeringen Støre, gjennom en økning av formuesskatten, ytterligere forverrer rammebetingelsene for norsk reiseliv sammenliknet med budsjettforslaget til regjeringen SolbergSkatteendringene regjeringen foreslår øker skattebyrden for norsk eierskap: 

  • Satsen i formuesskatten økes fra 0,85 prosent til 0,95 prosent, en økning på mer enn ti prosent. 
  • Verdsettelse på arbeidende kapital endres fra 45 prosent til 65 prosent. Det er en skjerpelse på mer enn 40 prosent. 
  • Utbytteskatten øker gjennom at oppjusteringsfaktoren settes fra 1,44 til 1,6. 

Selv om regjeringen Støre øker bunnfradraget til 1,65 mill. kroner, er denne reduksjonen ubetydelig og til lite hjelp for reiselivsbedrifter, og særlig plasskrevende hotell, når man samtidig foretar de andre endringene. Og siden formuesskatten er knyttet direkte til eierskap, betyr det at den rammer hardest i distriktene, der innslaget av utenlandsk og statlig eierskap i næringslivet er minst og privat eierskap størst:  

Norske distriktshotell får nå en betydelig skatteskjerpelse. Dette er store bygg med høy kulturell og historisk verdi som ofte er hjørnestensbedrifter i sin kommune. Skatteøkningen kommer etter nesten to år med strenge restriksjoner og stengte dører i reiselivet. Kassa er tom for veldig mange hoteller. Det er ikke rom for økte skatter hos disse nå, sier Devold.   

— Trenger massiv innsats for å hente tilbake utenlandske gjester 

NHO Reiseliv er også skuffet over at regjeringen ikke gir økte midler til markedsføring av Norge:  

— Det er skuffende at markedsføringsmidlene er fastsatt på nivået før pandemien, i en tid der vi trenger massiv innsats for å hente tilbake utenlandske gjester som utgjør hele 1/3 av kundemassen, sier Krohn Devold.

Høringssvar om skatter, avgifter og toll 2022

Følgende høringssvar ble oversendt Stortingets finanskomite 10. november 2021, og understreker viktige momenter for reiselivsnæringen om skatter, avgifter og toll i statsbudsjettet for 2022.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: