NHO Reiselivs innspill til Kunnskapsdepartementets budsjett 2022

Her finner du NHO Reiselivs innspill til Kunnskapsdepartementets budsjett 2022, som sendt Stortingets utdanningskomité 19. oktober 2021.

NHO Reiseliv arbeider for å sikre våre medlemmers arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen, som fortsatt opplever konsekvensene av stengte grenser og utsatte bestillinger på grunn av pandemien.

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til neste års budsjett, og følgende hovedmomenter ble sendt stortingets utdanningskommité 19. oktober 2021

NHO Reiselivs hovedmomenter til kunnskapesdepartementets budsjett

  • Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling bør tilgodeses bransjer som har blit særlig rammet av pandemien
  • Øremerke 100 millioner kroner til utstyr i yrkesfagopplæringen
  • Tilskuddet til tiltaket Fagbrev på jobb bør økes
  • Utvidet og forsterket tilbud om Vg3 i skole for dem som ikke får læreplass bør omprioriteres
  • Sikre videreføring av pilotprosjektet “Vi inkluderer” for å forberede unge jobbsøkere til arbeidsforberedende trening 

Les mer om hvert hovedmoment og NHO Reiselivs innspill om disse i brevet nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: