Høringssvar: Raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EU

NHO Reiseliv er positive til forslagene i representantforslag 277 S, om raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området.

Følgende høringssvar ble sendt Kommunal og forvaltningskomiteen 2. november 2022, og redegjør for NHO Reiselivs innspill til Representantforslag 277 S, "om raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området", fra Mari Holm Lønseth, Mudassar Kapur, Aleksander Stokkebø og Anne Kristine Linnestad, datert 17. juni 2022,

NHO Reiseliv er positive til forslagene i representantforslag 277 S:

  • NHO Reiseliv støtter forslaget der regjeringen bes utrede og gjennomføre endringer som sikrer at ordninger med tidlig arbeidsstart kan tilgjengeliggjøres og forbedres.

  • Videre støtter vi forslaget opplæring for å komme inn i lokalt/regionalt arbeidsliv i bransjer der det er behov for fagarbeidere og øvrig arbeidskraft.
    Samtidig

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: