Høringsinnspill til endringer i friskoleloven

Regjeringen vil fjerne muligheten for å åpne flere private yrkesfaglige videregående skoler. Dette er vi sterkt kritisk til.

Veldagte høringsinnspill ble sendt Kunnskapsdepartementet 4. mai 2022, og redegjør for NHO Reiselivs innspill til prop. 98L (2021  - 2022), Enringer i friskoleloven.

Våre hovedsynspunkt på forslagene til endringer er som følger:

  • NHO Reiseliv støtter ikke forslaget om å fjerne adgangen til å få godkjent yrkesfaglig videregående skole etter friskolelovens § 2-1 andre ledd bokstav h).
    Friskoler basert på et godt pedagogisk fundament, vil være med å bøte noe på det svært store kompetansebehovet reiselivet, og næringslivet generelt, har – i hele landet.
  • Norge vil trenge mange gründere i hele landet i årene som kommer. NHO Reiseliv mener derfor det er en styrke med skoler på grunnlag av særskilt profil, herunder eksempelvis entreprenørskap og reiseliv. Såldes støtter NHO Reiseliv ikke forslaget om å fjerne adgangen til å godkjenne skoler på grunnlag av særskilt profil etter friskolelovens § 2-1 andre ledd bokstav i).

Last ned og les hele høringssinnspillet nedenfor.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: