Brev om etablererprøven på engelsk

NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke står sammen og ber om at etablererprøven for daglig leder av serveringssted skal tilbys på engelsk i tillegg til norsk.

Vedlagte brev ble sendt av NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke til Nærings- og Fiskeridepartementet 13. juli 2023. 

Avsenderne mener begge at det ikke er grunnlag til å tro at gjennomføring av etablererprøven på engelsk vil svekke dens formål. Serverings- og utelivsbransjen har en høy andel utenlandske ansatte, og bransjen har derfor en viktig integreringsfunksjon. Derfor er det viktig at målgruppen både kommer i jobb, og samtidig kan inneha lederstillinger.

Last ned og les brevet i sin helhet nedenfor

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Henrik Hamborg
  • Politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering
  • Pressebilder

Brev om gjennomføring av kunnskapsprøven på engelsk

NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke står sammen og ber om at kunnskapsprøven regulert i alkoholloven skal tilbys på engelsk i tillegg til norsk.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: