Brev om gjennomføring av kunnskapsprøven på engelsk

NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke står sammen og ber om at kunnskapsprøven regulert i alkoholloven skal tilbys på engelsk i tillegg til norsk.

Veldagte brev ble sendt fra NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke til Helse og Omsorgsdepartementet 13. juli 2023.

I brevet ber avsenderne om at kunnskapsprøven som er reguleret i alkoholloven, skal tilbys på engelsk i tillegg til norsk. Avsenderne ber om et møte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol for å belyse problemstillingene reist i denne henvendelsen.

Last ned og les brevet i sin hehhet nedenfor.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Brev om etablererprøven på engelsk

NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke står sammen og ber om at etablererprøven for daglig leder av serveringssted skal tilbys på engelsk i tillegg til norsk.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: