Høringssvar: Forslag til ny opplæringslov

NHO Reiseliv er kritisk til forslaget om å regulere opplæringskontorene som et samarbeidsorgan for lærebedrifter.

NHO Reiseliv viser til høring i Utdannings- og forskningskomiteen, og takker for muligheten til å spille inn på opplæringsloven. Vi henviser også til høringssvarene til NHO og NHO-fellesskapet.

NHO Reiselivs hovedsynspunkter:

  • NHO Reiseliv er kritisk til forslaget om å regulere opplæringskontorene som et samarbeidsorgan for lærebedrifter, og endringen om at opplæringskontorene ikke lenger vil få lærlingtilskuddet fra fylkeskommunen.

  • NHO Reiseliv mener riktig nok at flere av departementets forslag er positive, og mener disse vil kunne bidra til å øke gjennomføringsgraden blant elever og lærlinger i videregående skole. Forslagene er også i tråd med høringssvaret på ny opplæringslov NHO ga i desember 2021.

  • NHO Reiseliv er positiv til forslaget om at elever har en rett til å fullføre videregående opplæring, ikke bare en rett på videregående opplæring.

  • Videre er NHO Reiseliv fornøyd med forslaget om å gi kandidater rett til å ta mer enn ett fagbrev. Dessuten er vi svært positive til forslaget om at elever som har gått studiespesialiserende utdanningsprogram, vil kunne ta et fagbrev.

  • Videre er NHO Reiseliv positiv til at departementet foreslår å videreføre regelen om krav til utstyr, inventar og læremiddel i skolen, da dette er en viktig del av fagopplæringen. Bortfall av kravet kunne gitt den uheldige signaleffekten som departementet påpeker.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: