− Det er et stort og akutt behov for flere dyktige folk i reiselivsnæringen

Publisert

Kokker som lager mat på et restaurantkjøkken

Illustrasjonsfoto: Tommy Andresen.

Landskonferansen for Restaurant- og matfag er mer aktuell enn noen gang, mener NHO Reiseliv-sjefen.

- Det åpner seg et hav av muligheter for norsk reiseliv etter pandemien, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Oda Hveem.

Landskonferansen for Restaurant- og matfag 2021 kunne ikke vært mer aktuell. Det er et stort og akutt behov for flere dyktige folk i reiselivsnæringen, særlig kokker og servitører. Dette behovet har forsterket seg gjennom pandemien, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

− Det åpner seg et hav av muligheter for norsk reiseliv etter pandemien, og da er én ting sikkert; næringen kommer til å trenge mange dyktige ansatte med ulike bakgrunner, poengterer hun.

Mangel på arbeidskraft førte til tapt omsetning i sommersesongen  

Mangelen på arbeidskraft eskalerte i sommer, da mange hoteller og serveringssteder ikke fikk tilgang til sine faste sesongansatte. I tillegg har flere som har vært permittert lenge, skaffet nye jobber i andre bransjer. NHO Reiselivs medlemsundersøkelse fra 16. august viser at over halvparten av de bedriftene, som normalt er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, ikke klarte å erstatte sine faste sesongarbeidere. Det fikk store konsekvenser for mange:  

  • 3 av 10 måtte iverksette kortere åpningstid, og 1 av 5 måtte stenge én eller flere dager  
  • Halvparten fikk redusert omsetningen sin i sommer – den viktigste sesongen for mange
  • 30 prosent fikk 1-20 prosent redusert omsetning
  • 13 prosent fikk 21-39 prosent redusert omsetning 

Kort om sysselsetting i reiselivet

  • Reiselivet hadde sterk sysselsettingsvekst før pandemien. I 2019 hadde næringen 170 000 ansatte.  
  • Ifølge den nye reiselivsstrategien Innovasjon Norge lanserte i mai 2021 skal norsk reiseliv bidra til jobbskaping i hele landet. Antallet reiselivsrelaterte jobber skal økes med 25 prosent innen 2030. 
  • Regjeringen har en ambisjon om å utvikle Norge til å bli en matnasjon innen 2030; – Mat skal være en kilde til glede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge skal bli internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse, har Bollestad tidligere uttalt om Matnasjonen Norge 2030.

Flere tall og fakta

− Regjeringen har forpliktet seg til å bygge Norge som en matnasjon innen 2030, og om få dager skal en nordmann konkurrere om å bli verdens beste kokk i Bocuse d’Or i Frankrike. Det sier mye om det enorme potensialet vi har til å bli en matnasjon i verdensklasse. Men vi klarer ikke det uten flere faglærte kokker. Nå samles myndigheter, partene i arbeidslivet og rådgivere i skolen for å finne løsninger på disse utfordringene, fortsetter Krohn Devold. 

− De som går inn i denne bransjen nå, får være med på oppturen 

Hun har et krystallklart budskap til alle unge som lurer på hvilken yrkesvei de skal velge:  

− De som velger restaurant- og matfag er sikret jobb i en kreativ og sosial bransje der man opparbeider seg mange ulike ferdigheter som også kan brukes i andre bransjer: kreativitet og problemløsing, stressmestring og ledelse. De som går inn i denne bransjen nå, får være med på oppturen etter pandemien. De kan forme og utvikle Norge til å bli et enda mer attraktivt og bærekraftig reisemål, og en matnasjon i verdensklasse, fortsetter Krohn Devold.  

Landbruks- og matministeren åpner konferansen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skal åpne konferansen og understreker viktigheten av å sikre rekruttering til bransjen:  

− Det trengs fagfolk i alle deler av mat- og måltidsbransjen. Kompetanse og kunnskap må stå sentralt i den videre utviklingen av denne viktige bransjen som sysselsetter over 200 000 personer og samlet bidrar med en verdiskaping på over 150 mrd. kroner hvert år, sier Bollestad.  

Hun peker på at det har vært krevende å få ungdom til å ta fagutdanning og at situasjonen har vært ekstra vanskelig for matfagene. Nå maner hun til økt innsats for å synliggjøre alle de spennende mulighetene som finnes i bransjen:  

− Det krever samlet innsats fra både offentlige og private aktører for å synliggjøre bredden av trygge og spennende arbeidsplasser i verdikjeden for mat og drikke, ja i hele mat- og måltidsbransjen, fortsetter Bollestad.  

Om konferansen

Landskonferansen for Restaurant- og matfag er et samarbeid mellom ulike aktører fra arbeidslivet, inkluder NHO Reiseliv, og dekker temaer som er relevante for alle som er opptatt av rekruttering og utvikling av restaurant- og matfagene. Les mer om konferansen her

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: