Regjeringen: Ny strategi for kultur og reiseliv

Stokkøya sjøsenter, kveldsstemning

Regjeringen trekker frem Stokkøya Sjøsenters prosjekt "Bygda 2.0." som et godt eksempel på kulturturisme og "kveldsøkonomi"i sin nye strategi for kultur og reiseliv. Foto: Stokkøya Sjøsenter.

Kulturministeren og Næringsministeren lanserte regjeringens strategi for Kultur og reiseliv 13. juni

Hele 66 prosent av utenlandske turister ser på kulturelle aktiviteter som svært viktige når de ferierer i Norge. 58 prosent av de norske turistene oppgir det samme. Markedet er i dag likevel mest rettet mot norske brukere. Regjeringens nye strategi påpeker også at kultur-turistene har et høyere døgnforbruk og er mer tilfreds med ferien sin. Hvem har ikke lyst på besøk av slike gjester?

Så hva er de ute etter? 1 av 4 av kulturelt aktive turister ønsker et bredt spekter av kulturelle aktiviteter, både historie, kunst & scene og livsstil og levemåte. Sistnevnte opplevelser er også det som den største andelen av kulturturistene er opptatt av, med hele 26 %.

Mens de utenlandske ikke-brukere av kultur (fortsatt den største enkeltgruppen når det gjelder gjestedøgn) har et samlet forbruk på 2,16 mrd. kroner i året, har turistene som er opptatt av livsstil 2,22 mrd. kroner, og brukerne som er opptatt av brede kulturelle opplevelser har et forbruk på 3,1 mrd. Brukerne som er mest opptatt av kulturarv og historie bruker 1,7 mrd., mens kunst & scene-entusiastene legger igjen en halv mrd.


Strategien legger frem en hel rekke tiltakspunkt fordelt på fire innsatsområder: Samspill, samarbeid og koordinering mellom ulike bransjer, næringer og sektorer, kunnskap og kompetansebygging som forutsetning for å nå målet, utvikling og tilrettelegging av kulturbaserte reiseopplevelser og profilering.

Ett av tiltakspunktene ser ut til å følge opp filminsentivordningen og går ut på å i større grad forsøke å realisere verdiskapingspotensialet på destinasjoner knyttet til handlingen i bøker, film- og tv-innspillinger og dataspill. Andre tiltakspunkt er tilgang til bedriftsnettverk, næringsklynger, bruk av offentlige kulturdata og - statistikk, markedsføring av unike matopplevelser, følgeforskning av de nye signalbyggene til kulturlivet i Oslo, bedre koordinering av den internasjonale profileringen av norsk kultur, mat og reiseliv.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: