Ingen økning i reiselivsmomsen i statsbudsjettet for 2019

Publisert

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold kommenterer statsbudsjettet for 2019.

Det blir ingen økning i reiselivsmomsen i neste års statsbudsjett. – En stor seier for oss og for hele norsk reiseliv. Vi har blitt lyttet til, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Regjeringen la mandag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019.

– En viktig seier er at regjeringen ikke øker reiselivsmomsen ytterligere, etter at de økte lavmomssatsen fra 10 til 12 prosent i årets budsjett. Reiselivsbedriftene har opplevd flere avgiftsøkninger de senere årene. Jeg er svært lettet over at reiselivets mange og tydelige advarsler om hvilke konsekvenser en momsøkning vil få for bedriftene, er tatt til følge, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Det er flere positive elementer for reiselivet i budsjettet:

  • Regjeringen gir 1 milliard i skattelette, som vil gagne hele næringslivet, inkludert reiselivsbedriftene.
  • Selskapsskatten reduseres fra 23 til 22 prosent.
  • Hotellene får ta del i det generelle kuttet i formuesskatt på arbeidende kapital.
  • Regjeringen foreslår å bruke 231,5 millioner på Innovasjon Norges reiselivsprofilering. Dette er tilsvarende beløp som i 2018, og er en stabil satsing.
  • Regjeringen øker også overføringene til Nasjonale turiststier med 1 million kroner til 11,5 millioner i 2019. Dette går til stier som har veldig mange besøkende. Det er også satt av 1 million kroner ekstra for å styrke besøkssentre med utstillinger og informasjon. I fjor ble budsjettet til Nasjonale turiststier økt med 3 millioner til 10,5 millioner i 2018.
  • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge med 10 millioner kroner. Dette er noe NHO Reiseliv har jobbet for i mange år, og vi er svært fornøyd med at regjeringen gir en stor økning til ordningen.
  • Regjeringen gir flere midler til 5G-utbygging og bredbåndutrulling. Dette er positivt for reiselivet, særlig ute i distriktene, og vil gi økt nettilgang til de reisende. 
  • Regjeringen foreslår å bevilge cirka 30 millioner ekstra, på toppen av 500 millioner siden 2013, til styrking av yrkesfaglig utdanning i neste års statsbudsjett. Dette er positivt for NHO Reiseliv, som jobber med rekruttering til bransjen.


– Regjeringen må levere på løftet om verdsettelsesrabatt

Det er også positivt at den lenge lovede verdsettelsesrabatten i formuesbeskatningen av norskeide hoteller er omtalt i budsjettet, og at arbeidet med å innføre dette fortsetter. I budsjettet står det at departementet er «i dialog med ESA om en slik avklaring, og vil komme tilbake til Stortinget».

– Vi er glade for at det blir en lettelse for hotellene på generelt nivå, men er samtidig utålmodig med tanke på en egen rabatt som er lovet for overnattingsbedriftene. Vi vil fortsette å legge press på regjeringen for at de skal gjennomføre sitt løfte fra reiselivsmeldingen, og vi vil selv be om et møte med ESA for å få fortgang i prosessen, sier Krohn Devold.


Tipssmell for reiselivet i statsbudsjettet

Det er imidlertid en sak som vil slå svært negativt ut for reiselivet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at tips til ansatte skal behandles på lik linje med lønn. Forslaget innebærer at en restaurant må betale arbeidsgiveravgift av tips, og at tips vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder.

NHO Reiseliv er svært kritisk til forslaget om at tips skal behandles på lik linje med lønn.

– Statsbudsjettet inneholder flere små skritt i positiv retning, men dette er et gedigent skritt i negativ retning. Tips er en gave fra gjesten til ansatte, som arbeidsgiver nå blir satt til å administrere. I praksis er dette en kraftig avgiftsøkning for bedriftene på et område de ikke har noe som helst ansvar for. Konsekvensen kan bli at deler av bransjen innfører tipsforbud. Regjeringen har et usikkert anslag om 350 millioner kroner i provenyøkning. Dette anslaget er svært usikkert og vil sannsynligvis bli mye mindre dersom flere arbeidsgivere stenger for muligheten til å gi tips, sier Krohn Devold.

– Dersom endringen innføres, må det bli lovlig for den enkelte reiselivsbedrift å nekte å ta imot kontanter.Kristin Krohn Devold

At myndighetene ønsker bedre oversikt over hvor mye tips ansatte mottar, forsterker behovet for kontantfrihet, mener NHO Reiseliv.

– Selv om vi er enige i at tips er skattepliktig, vil det åpenbart være umulig for arbeidsgiver å ha kontroll på, eller være ansvarlig for sedler og mynter som legges på bordet til den enkelte servitør, og som ikke fremkommer på noen kvittering. Hvis endringen innføres, må det bli lovlig for den enkelte reiselivsbedrift å nekte å ta imot kontanter, sier Krohn Devold.


Se også:

La servitørene få beholde tipsen sin!

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at tips til ansatte skal behandles på lik linje med lønn. De hevder det vil styrke de ansattes rettigheter, og bidra til å forebygge svart arbeid. Forslaget gjør imidlertid et unødvendig stort innhogg i tipsen for de ansatte. Arbeidstakerne står igjen som taperne.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: