Regjeringen innfører krav om innrapportering av tips

Nyhet, Servering, Politikk

Publisert

#205

NHO Reiseliv er imot kravet om at arbeidsgivere skal rapportere inn tipsen til skattemyndighetene.

Regjeringen innfører krav om at arbeidsgivere skal rapportere inn tipsen til skattemyndighetene. NHO Reiseliv mener Siv Jensen har ignorert høringssvarene fra NHO Reiseliv og NHO sentralt.

Skatteforslaget, som ble omtalt av Dagbladet drøyt to uker før statsbudsjettet for 2019 legges frem, går ut på at arbeidsgivere må behandle tips på lik linje med lønn. Det innebærer at de må betale arbeidsgiveravgift av tipsen, og at tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder. I høringssvaret til Skattedirektoratet gikk NHO Reiseliv skarpt imot forslaget, og argumenterer med at tips er «lønn» fra kunden basert på god service, ikke lønn fra arbeidsgiver. 

Uventet

NHO Reiseliv hadde 20. september et møte med Finansdepartementets statssekretær Jørgen Næsje for å diskutere de problematiske sidene ved innføringen av de nye reglene om arbeidsgivers plikt til å innberette tips. Oppslaget i Dagbladet kom derfor svært overraskende på NHO Reiseliv. Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal reagerer på at Siv Jensen ikke har lyttet til NHO Reiselivs innspill.

– Siv Jensen har enten ikke lest eller regelrett ignorert høringssvarene, både fra NHO Reiseliv og fra NHO sentralt. Begge er krystallklare på at forslaget bør utsettes til man har fått en bedre løsning med tanke på den praktiske gjennomføringen og at man også må se nøyere på konsekvensene det har for bransjen, sier Bjørndal.

– Når både NHO Reiseliv og NHO mener forslaget gir økte administrative byrder og ber om utsettelse, hadde vi forventet at Siv Jensen lytter til våre bekymringer og ikke går ut i media samme dag som vi skal ha møte med Finansdepartementet. De ignorerer fullstendig arbeidsgivers synspunkt i denne saken, fortsetter Bjørndal.

Sårbare for økte utgifter

NHO Reiseliv går imot forslaget til Skattedirektoratet fordi det kan få store byråkratiske, praktiske og økonomiske konsekvenser for en bransje som allerede er svært sårbar for økte utgifter. Forslaget innebærer også oppgaver som i praksis er umulig, som å innrapportere tipsen hver ansatt får inn - inkludert den tipsen de mottar i kontanter.

– Vi har et tett samarbeid med myndighetene og arbeidstakersiden for å sikre et hvitt og ordnet arbeidsliv og støtter fullt ut prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av den tipsen de får. Jeg forstår også at det er en utfordring at ikke alle ansatte i dag rapporterer inn tipsen i selvangivelsen, men løsningen er ikke å behandle tips, som er en gave fra gjesten, på lik linje med lønn fra arbeidsgiver, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Velge bort kontanter

I lys av utfordringen med skattemessig registrering av tips, og andre problemstillinger knyttet til svart økonomi, mener NHO Reiseliv det må bli lovlig for den enkelte serveringsbedrift å nekte å ta imot kontanter. NHO Reiseliv har lenge tatt til orde for at bedriftene selv bør få velge om de vil ta imot kontanter eller ikke. At myndighetene vil ha bedre oversikt over hvor mye tips den enkelte ansatt mottar, forsterker behovet for kontantfrihet, mener NHO Reiseliv.

– Siv Jensen hopper bukk over NHO Reiselivs krav om kontantfrihet for bedriftene dersom forslaget skal innføres. Forslaget nødvendiggjør at det blir lovlig for enkeltbedrifter å si nei til å ta imot kontanter. Det vil åpenbart være umulig for arbeidsgiver å ha kontroll på, eller være ansvarlig for, sedler og mynter som legges på bordet til den enkelte servitør og som ikke fremkommer på noen kvittering. Derfor var NHO Reiseliv klare på at dersom dette innføres, må bedriftenes ønske om å si nei til kontanter innvilges fra myndighetene. Regjeringen gir næringslivet økte administrative byrder og kostnader uten å tenke på den praktiske gjennomføringen, sier Bjørndal.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: