Viktig gjennomslag: Enighet om fremtidens opplæringskontor

Publisert

Unge kokker i arbeid på et kjøkken. Foto

Illustrasjonsbilde: elever ved Restaurant- og matfag ved Vestby Videregående Skole. Foto: Smak deg frem

NHO Reiseliv har fått gjennomslag for forslaget om opplæringskontorene i ny opplæringslov. Opplæringskontorene kan fortsatt være en del av lærekontrakten.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakt selv om de skal reguleres som et samarbeidsorgan.

Mann med armene i kryss som ser inn i kamera. Foto

– Dette er et viktig gjennomslag for oss i NHO Reiseliv, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

– Dette er et viktig gjennomslag for oss i NHO Reiseliv. Vi er svært lettet over at opplæringskontorene får fortsette å være part i lærekontrakten. Dette er med på å sikre opplæringen og oppfølgingen av lærlingene framover. Opplæringskontorene spiller en svært viktig rolle i lærlingenes opplæring og utvikling, så det er viktig å beholde den modellen vi har i dag, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv har jobbet målrettet for endring

I forslaget til ny opplæringslov ble foreslått at opplæringskontorene ikke lenger skal være regulert i loven som en lærebedrift, men som et samarbeidsorgan for lærebedrifter. Hensikten med dette var å rydde opp i ansvarsforholdene mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontor for de lovpålagte oppgavene som skal sikre lærlingene formidling til læreplass og opplæring i lærebedrift.

NHO Reiseliv har vært kritisk til forslaget og mener det bør komme klart fram at opplæringskontorene kan være en del av lærekontrakten. NHO Reiseliv har jobbet på vegne av medlemsbedriftene og opplæringskontorene og i samarbeid med NHO-fellesskapet, for å få regjeringspartiene til å snu. Vi har levert skriftlig høringsinnspill, vært på muntlig høring i stortinget, og vært i dialog med medlemmer av utdannings- og forskningskomiteen.

Opplæringskontorene spiller en sentral rolle i lærlingenes opplæring

Den norske fag- og yrkesopplæringen fungerer godt i dag. Gjennomføringsgraden blant lærlingene er også i god utvikling, og opplæringskontorene spiller en sentral rolle i denne utviklingen:

– Opplæringskontorene fungerer i dag som et viktig bindeledd mellom fylkeskommunen og arbeidslivet (lærebedriftene). Deres oppgaver er først og fremst å rekruttere og formidle lærlinger til lærebedriftene, samt følge opp lærlingenes faglige utvikling. En rekke medlemmer i NHO Reiseliv fryktet at en omlegging ville medføre økende grad av byråkratisering av ordningen da det er mye administrasjonsarbeid og krav til dokumentert oppfølging med hver enkelt lærling, forklarer Hamborg.

– Opplæringskontorene har mye av oppfølgningen med lærlingene og medansvar for deres opplæring. Opplæringskontorene har kjernekompetanse og innsikt i regelverk, læreplaner, arbeidsmetodikk, samt dokumentasjon og vurdering. I tillegg har de tett oppfølging av lærlingene på et mellom-menneskelig plan, fortsetter Hamborg.

– Dersom tjenester som dette skal faktureres, er vi redde for at terskelen for at opplæringskontorene skal bidra blir høyere, og lærlingen blir den skadelidende parten. I verste avbryter lærlingen sin kontrakt, og fullfører ikke læretiden. Erfaringene tilsier at mange lærlinger trenger mye støtte fra opplæringskontorene, og lærebedriftene, for å overbevises om å fullføre læretiden, fortsetter Hamborg.

Den nye opplæringsloven skal vedtas før sommeren.

Les mer om hva NHO Reiseliv mener i vårt høringssvar

Høringssvar: Forslag til ny opplæringslov

NHO Reiseliv er kritisk til forslaget om å regulere opplæringskontorene som et samarbeidsorgan for lærebedrifter. Les hele høringssvaret her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: