Reiselivet vies mye oppmerksomhet i partiprogrammene

NHO Reiseliv har tatt en gjennomgang av alle partiprogrammene før høstens stortingsvalg. De fleste partier har nå et eget reiselivskapittel i programmet sitt.

– NHO Reiseliv har jobbet og vil jobbe konstruktivt med alle stortingspartiene og være partinøytrale også i neste stortingsperiode. Det er derfor godt å se at de fleste partiene nå har et eget reiselivskapittel og at næringen blir anerkjent som viktig for bolyst, sysselsetting og verdiskaping, selv om virkemidlene for å styrke næringen kan være ulike, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Dette er avgjørende rammebetingelser som er viktige for medlemmene våre, og som er høyt på NHO Reiselivs prioriteringsliste. Det er gledelig å se at reiselivet er viet mer oppmerksomhet i partiprogrammene nå enn tidligere, sier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv har tatt en grundig gjennomgang av de ulike partiprogrammene og hentet ut relevante kapitler og handlingspunkter:

  • Fremskrittspartiet vil senke serveringsmomsen til 15 prosent
  • MDG vil fjerne moms på utleie av elbiler
  • Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital
  • Senterpartiet vil ha permanent lav reiselivsmoms.
  • Arbeiderpartiet vil bidra til at det norske reiselivet kommer raskest mulig tilbake etter koronakrisen, blant annet gjennom å satse mer på markedsføring.
  • Venstre vil styrke Norge som helårlig reisemål og øke sysselsettingen ved satsing på produktutvikling og markedsføring i samarbeid mellom Innovasjon Norge og reiselivsbedriftene.
  • SV vil gjøre det enklere å bytte fra studieforberedende program til yrkesfag
  • Krf vil fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger.
  • Opptil flere partier nevner viktigheten av bedre og mer koordinerte tilsyn.

 – Dette er avgjørende rammebetingelser som er viktige for medlemmene våre, og som er høyt på NHO Reiselivs prioriteringsliste. Det er gledelig å se at reiselivet er viet mer oppmerksomhet i partiprogrammene nå enn tidligere. Politikerne på begge sider av stortingssalen frir til oss som er opptatt av reiseliv før høstens stortingsvalg. Vi kommer til å forvente, og selvsagt jobbe knallhardt for, solide politiske gjennomslag for reiselivet også i neste Stortingsperiode uansett flertall etter valget, avslutter NHO Reiselivs-direktøren.

 
Les hele NHO Reiselivs gjennomgang av partiprogrammene her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: