Turistskatt er gambling med arbeidsplasser

Publisert

Turistskatt

Kristin Krohn Devold skriver om turistskatt i Klassekampen 5. desember 2018. Foto: Per Sollerman og faksimile fra Klassekampen.

Senterpartiet var med på å sikre flertall mot turistskatt i Stortinget. At Geir Pollestad (Sp), lederen i Stortingets næringskomité, har endret mening og er positiv til turistskatt, signaliserer at Sp er villig til å øke utgiftene for reiselivet.

Klassekampen skrev 30. november at enkelte regioner ønsker å innføre turistskatt. I artikkelen sto det at Stortinget i fjor vedtok å ikke innføre en nasjonal turistskatt, men at det ble åpnet for at regioner og kommuner kunne innføre lokale ordninger. Både Klassekampen og regionene som vil innføre turistskatt, har mistolket Stortingets vedtak. Høyre, FrP, Sp og Ap stemte alle imot turistskatt, og det var ikke flertall for regionale ordninger. 

Fortsatt flertall imot turistskatt

I Klassekampen 1. desember sier Senterpartiets Geir Pollestad, som leder Stortingets næringskomité, at han er positiv til å utrede en nasjonal modell for turistskatt. At Pollestad har endret mening, er skuffende. Men fortsatt er det et klart flertall på Stortinget mot turistskatt. Og det er til syvende og sist regjeringen som beslutter dette.

Diskusjonen om turistskatt skygger for andre gode løsninger som kan legge til rette for den turistveksten Norge opplever. NHO Reiseliv er en varm tilhenger av lokale og frivillige løsninger på utfordringer knyttet til økning i antall besøkende. Det finnes flere måter å finansiere stier som har stor ferdsel, blant annet gjennom stiftelser og samarbeid med frivillige friluftsorganisasjoner. Flere kommuner må tørre å ta i bruk brukerfinansiering av offentlige toaletter, renovasjon og p-plasser. Med digitale fremskritt blir det også enklere å ta betalt. I Hjørundfjorden kan du for eksempel vippse penger for bruk av toalettet.

Rammebetingelsene svekket

Det er tøffe forhold i reiselivsnæringen. Marginene er små, og ett av tre hoteller går fortsatt med underskudd flere måneder i året. På toppen av et allerede høyt skattenivå har reiselivet de siste årene fått en fordyrende flypassasjeravgift, økt skatt på næringseiendom og 50 prosent økning i reiselivsmomsen, fra 8 til 12 prosent.

Momsøkningen har gått rett på bunnlinjen hos bedriftene. At Sp har vært mostander av momsøkningene, er vel og bra, men sjansen for reversering er liten. Og når Sp nå vurderer turistskatt, åpner partiet for økte utgifter for reiselivet. Det er å gamble med arbeidsplasser i distriktene.

Flere besøkende til Norge er først og fremst positivt. Det gir arbeidsplasser og vekst i både by og land, og potensialet for videre vekst er stort. Vi må selvfølgelig sørge for at utviklingen er bærekraftig både for natur og lokalsamfunn, og at den er økonomisk lønnsom. Norge har fortsatt god plass til flere turister, bedre og bredere markedsføring av Norge kan dessuten bidra til at turistene spres i større grad.

Milliardbidrag til kommunene

Reiselivet er allerede en stor bidragsyter til kommunekassene. Ansatte i våre bransjer skatter totalt 4,4 milliarder kroner til sine bostedskommuner. En turistskatt vil antageligvis resultere i at arbeidsplassene faller bort og at skatteinngangen går ned. Turistskatten vil sannsynligvis aldri kunne kompensere for bortfallet av disse skatteinntektene.

Turistskatt vil hemme Norge i den internasjonale konkurransen om reisende. Alt som gjør det dyrere å feriere i Norge, øker sjansen for at den reisende velger andre land. Det hadde vært synd, både for turistene - som går glipp av eksepsjonelle opplevelser - og for norske kommuner, som er avhengige av arbeidsplassene reiselivet gir.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: