Barcode

Foto: Jørn Eriksson.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kan skrives ut på både bolig og næringseiendom. Eiendomsskatt på næringseiendom tar ikke hensyn til om bedriften går med overskudd eller ikke, og det gis heller ikke bunnfradrag.

Siste nytt

I 2016 hadde 365 av landets 428 kommuner en eller annen form for eiendomsskatt. Det er ti flere enn i 2015 og 93 flere enn i 2007.

Vil innføre eiendomsskatt i Oslo

Et flertall i bystyret i Oslo vedtok i desember 2016 å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i 2017. Skattesatsen blir to promille i 2017, deretter øker den til tre promille i 2018.

Byrådet i Oslo, som består av Arbeiderpartiet, SV og MDG, jobber nå hardt for å rekke å innføre eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo i 2017. Skal de rekke dette, må eiendomsskatten skrives ut på alle eiendommer før 1. mars 2017.

Dårlig timing og næringsfiendtlig politikk

NHO Reiseliv mener det er beklagelig at denne skatten presses gjennom som hastetiltak, og mener byrådet først må avklare virkningene på næringsliv og arbeidsplasser. 

Alle reiselivsbedrifter i Oslo rammes av #eiendomsskatt på næringseiendom. Dårlig timing og næringsfiendtlig.

Skatteøkningen er betydelig, og den kommer på et svært ugunstig tidspunkt. Tap av arbeidsplasser er en utfordring i svært mange bransjer nå. Å påføre næringslivet en betydelig skatteøkning i krevende økonomiske tider, det er dårlig timing og næringsfiendtlig politikk.

Alle NHO Reiselivs medlemsbedrifter i Oslo vil til slutt bli rammet av eiendomsskatten. De som eier sine egne lokaler, får økte skatteutgifter umiddelbart. Det samme gjelder aktører som leier lokaler, og hvor det er spesifisert i kontrakten at skatten vil flyttes over på leietaker. De som har kontraktsfestet en pris uansett eiendomsskatt, vil ikke umiddelbart får økte skatteutgifter, men dette vil justeres inn i prisen når kontrakten skal reforhandles.

Slik beregnes skatten

Hele 9500 næringseiendommer i Oslo, inkludert verk og bruk, takseres i disse dager av kommunen. Tilhørende anlegg, samt tomtegrunn med opparbeidelseskostnader, er med i takstgrunnlaget. I tillegg inngår integrerte maskiner og anleggsdeler, (såkalt verk og bruk), men ikke løsøre. Eiendomsskatten skal utregnes ved hjelp av sjablong-taksering. Dette er summen av eiendommens antall kvadratmeter (BTA) per brukstype, ganger kvadratmeterpris for brukstype, ganger brukstypens sone som eiendommen tilhører.

Eksempel: Hotell får 180.000 kroner ekstra skatt

Saga Hotel Oslo er et lite hotell på 2500 kvadratmeter i sentrum av hovedstaden. Ettersom hotellet ligger i indre by, er takstgrunnlaget beregnet til 41 000 kroner per kvadratmeter.

Skattegrunnlaget blir dermed 102 500 000 kroner. Med en sats på to promille gir det en eiendomsskatt på 205 000 kroner. På grunn av beliggenheten kan hotellet få en sonerabatt på 0,87 prosent, som gir en skatt på cirka 180 000 kroner. 

Når satsen øker til tre promille i 2018, må det samme hotellet betale 307 500 kroner i skatt. Med sonerabatt kommer beløpet på drøyt 267 000 kroner. Det er en skatteøkning på 90 000 kroner.

Kan klage

Eiendomsskatt på næringseiendom innebærer også skatt på verk og bruk. Taksering og skattlegging av verk og bruk har tidligere ført til mye forvirring og ulik praksis i kommuner som har eiendomsskatt. Problemene kommer av usikkerhet knyttet til vurdering av hvilke anlegg, hvilken del av «innmaten» og hvilke av maskinene som omfattes. På grunn av dette har NHO tidligere foreslått overfor myndighetene at alt av produksjonsutstyr - og installasjoner i sin helhet skal unntas fra eiendomsskatt. Dette har ikke blitt imøtekommet. En eiendomseier kan dermed risikere å ikke bare måtte skatte av verdien av egen eiendom, men også av leietakers verk og bruk, verdier som i mange tilfeller er betydelige.

Flere NHO-medlemmer forteller at de opplever takseringen som svært overfladisk og som hastverksarbeid. NHO Reiseliv understreker at det er anledning til å klage på eiendomsskatten. Alle medlemmer som mener de har opplevd feil i forbindelse med skatten, oppfordres til å klage.

En mindre næringsvennlig by

Oslo er landets dyreste marked for både bolig og næringsbygg. Å påføre dette markedet en ekstra kommunal skatt er svært uheldig. Det vil gå utover bedriftenes verdiskaping, vekstpotensial og investeringsevne. En skatt på næringseiendom i Oslo gjør det også mindre attraktivt å etablere seg i Oslo, og vil kunne gjøre Norges hovedstad til en mindre nyskapende by.

Mer utgifter til skatt betyr mindre penger til lønn og ansettelser, mindre penger til velferdstiltak til ansatte, tjenestetilbud til kunder og mindre penger til nye og grønne investeringstiltak.

Reiselivet sysselsetter mange ungdommer og mennesker med utenlandsk bakgrunn. Å svekke sysselsettingen for disse gruppene gjennom å øke bedriftenes skatteregning, er uheldig. Dette kan bety reduserte mulighet for yrkesdeltakelse for grupper som i større grad enn andre faller utenfor arbeidsmarkedet. 

Selv om det ofte vises til at reiselivet vokser, så er det også en næring med små marginer. Ett av tre hoteller går med underskudd, og økte eller nye skatter vil raskt gjøre sorte tall til røde på bunnlinjen. Hotelldrift er en plasskrevende virksomhet som gjør at den totale eiendomsskatten kan bli svært høy.

Oslo er allerede Norges dyreste by. Eiendomsskatt vil kunne gjøre varer og tjenester i hovedstaden enda dyrere. NHO Reiseliv mener at kommunen bør vente med å innføre eiendomsskatt. 


Se også:

#eiendomsskatt: TwitterInstagram
nhoreiseliv.no/eiendomsskatt

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: