NHO Reiselivs innspill til Reisemålsutvalgets NOU: Leve og oppleve - Reisemål for en bærekraftig fremtid

Det er viktig for NHO Reiseliv at myndighetene ikke forverrer norsk reiselivs konkurranseevne i et globalt svært utfordrende marked. Last ned NHO Reiselivs høringssvar til NOU2023:10 her.

Vedlagte høringssvar ble sendt Nærings- og fiskeridepartemetet 29. juni 2023, og gjør rede for NHO Reiselivs innspill til NOU 2023: 10 Leve og oppleve — Reisemål for en bærekraftig fremtid. Last ned høringssvaret i sin helhet her.

NHO Reiselivs hovedmomenter er: 
  • Norge har en solid økonomi og bør ha rom i budsjettene til å prioritere reiselivet uten å måtte øke skatter og avgifter.
  • I Hurdalserklæringen åpner regjeringen for pilotprosjekt knyttet til besøksbidrag. NHO Reiseliv vil anbefale å gjennomføre slike piloter i Norge før det innføres en generell adgang til besøksbidrag.
  • NHO Reiseliv mener det er svært bra at NOUen bekrefter at det å kreve inn besøksbidraget bare via overnattingsbedriftene er en urimelig belastning for en enkelt bransje, og at et viktig prinsipp for ordningen er at det heller bør kreves inn små bidrag fra mange kilder.
  •  NHO Reiseliv støtter det at det kan legges en avgift på forurensingsleddet innen bil, bobil, cruise og buss. Dette vil også være treffsikkert mtp. hva som skaper utfordringer på de områder som opplever tendenser til trengsel og masseturisme i dag. NHO Reiseliv er motstander av nye avgifter på fly og viser til høringssvaret til NHO Luftfart for ytterligere begrunnelser.
  •  NHO Reiseliv mener det er viktig at myndighetene ikke forhaster seg og innfører et system som ikke er i tråd med EØS-reglene.

For full oversikt over NHO Reiselivs innspill til NOU 2023:10, last ned høringssvaret i sin helhet nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

NHO Reiseliv om turistskatt:

  1. Nei til turistskatt

    I Hallingdølen hilser ordfører Pål Rørby (Sp) i Hemsedal turistskatt velkommen i bygda. NHO Viken Oslo og NHO Reiseliv synes dette er en svært dårlig idé.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: