Ber om en mer treffsikker kommunal kompensasjonsordning

Publisert

Vi ser at arbeidsledighetsandelen i kommunene ikke alltid sammenfaller med de kommunene som er mest avhengig av sine reiselivsbedrifter. Det kan være fordi de ansatte pendler inn, eller fordi kommunen i utgangspunktet har mange offentlige arbeidsplasser og at utslaget dermed ikke blir like stort, sier Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollermann.

NHO Reiseliv har sendt et brev til distriktsministeren om fordelingen av neste runde med kommunal kompensasjonsordning. Vi mener ordningen, der behovet for tilskudd baseres på høye ledighetstall i kommunen, er for lite treffsikker.

Den kommunale kompensasjonsordningen innebærer at kommunene har fått midler fra staten som skal bevilges til bedrifter som er hardt rammet av pandemien. Kommunene fikk 275 millioner i desember 2020, 1 milliard i mars og 750 millioner igjen etter påske, til sammen over 2 milliarder.

I første omgang ble 500 millioner utbetalt til kommuner med over gjennomsnittet høy arbeidsledighet og smittevernnedstengning på de høyeste nivåene, og 500 millioner skulle fordeles til alle landets kommuner basert på befolkningsgrunnlaget. 750 millioner holdes av til andre runde.  Regjeringen har også sagt at det vil komme ytterligere 500 millioner til dette i revidert nasjonalbudsjett. 

Arbeidsledighetsandel sammenfaller ikke alltid med behovet for støtte

Regjeringen ønsker å bruke erfaringer fra de siste rundene med utbetalinger via kommunene, til å tilpasse hvordan utbetalingene skal skje i neste runde. NHO Reiseliv har derfor sendt et brev til distriktsministeren om fordelingen av neste runde med kommunal kompensasjonsordning. 

– Vi ser at arbeidsledighetsandelen i kommunene ikke alltid sammenfaller med de kommunene som er mest avhengig av sine reiselivsbedrifter. Det kan være fordi de ansatte pendler inn, eller fordi kommunen i utgangspunktet har mange offentlige arbeidsplasser og at utslaget dermed ikke blir like stort, sier Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.   

– Vi er glade for signalene regjeringen gir om at de ønsker å høste erfaringer fra utbetalingene som allerede er gjort og at våre innspill blir sentrale i den vurderingen, fortsetter Aastad.  

Les NHO Reiselivs brev til distriksministeren her

Ordningen er for lite treffsikker og monner for lite  

I mange større kommuner har midlene kommet raskt og hjulpet godt, men vi mottar mange nedstemmende beskjeder fra våre medlemsbedrifter etter siste nasjonale nedstenging, hvorav mange ligger i kommuner hvor 250 000 skal fordeles på flere reiselivsbedrifter. 

Svært mange reiselivsbedrifter har ansatte som pendler, enten fra nabokommune eller enda lenger. Arbeidsledighetstall reflekterer derfor ofte ikke hverken betydningen av reiselivsnæringen i en kommune, eller hvor mange arbeidsplasser som reddes om bedriften hjelpes. Det er etter vår mening det siste som betyr noe når fordelingen av støtten skal gis til kommunene og vi håper derfor at dette i større grad kan reflekteres i fordelingen av kompensasjonen, nå i etterkant av de nasjonale nedstengningene. 

For mange kommuner blir det et altfor beskjedent beløp som skal fordeles på mange reiselivsbedrifter. Flere kommuner som har fått svært beskjedne tildelinger er relativt store reiselivskommuner som disse eksemplene viser:  

Hol kommune har fått 405 724 kr i koronatilskudd. Kommunen har over 600 ansatte i reiselivet som bidro med 17, 5 millioner i skatteinntekter til kommunen (2018) 

Hemsedal har fått 250 000 koronatilskudd. Kommunen er en stor reiselivskommune med over 350 reiselivsansatte som bidra med over 9 millioner i skatteinntekter til kommunen (2018).  

Brev til alle kommuner om hvordan midlene bør fordeles 

NHO Reiseliv har sendt brev til alle kommunene med en tydelig beskjed om hvordan vi mener de bør fordele disse midlene. Vi mener blant annet at bedrifter som har falt utenfor andre støtteordninger bør bli tilgodesett her, i tillegg til at de som er hardest rammet av nedstengninger, får kompensert det de har av utgifter i forbindelse med lønnsplikt.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en blid kvinne med kort hår. Foto.
Portrettbilde av en kvinne. Foto.

Siste nytt

  1. Deltakerne i Nordisk mesterskap er klare

    Kokkelaget fra Spiseriet/Stavanger konserthus og servitørlærlingene fra Brasserie France vant sine klasser under ASKO Servering Norgescup i helgen. Lagene skal nå representere Norge i Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i Helsinki i april.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: